Müügitingimused

1. Müügitingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Differo Trade OÜ vahelisi suhteid Differo Trade OÜ hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.3 Differo Trade Oü jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.differo.ee.

1.4. Toodete pildid lehel võivad olla illustratiivsed ning sel juhul sellest öeldakse informatsioonis selle toote kohta.

1.5 Differo Trade OÜ ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.differo.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud Ülditingimustel. Tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades mööblipoes www.differo.ee kinnitab Klient, et ta on tutvunud Üldtingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri www.differo.ee

2.1 www.differo.ee toodete hinnad on toodud Eurodes, ei sisalda transporikuulud ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Kliendi poolt ostetud toodete transpordi maksumus näidetakse Ostukorvis peale valimist tarneviisi.

2.3Transpordi maksumus sõltub ostetud kaupadehinnast / korvist (vaata Transporti hinnakirja) ja on tavaliselt 3-40 €. See summa kajastub ostukorvi, tellimuse vormistamise käigus ja  kliendele väljastatud Kommertspakkumisel.

2.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka mooblipood.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3. Tellimuse vormistamine ja tasumine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Osta”.

3.2  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka mooblipood.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3.3 Toodete eest saab Klient tasuda kasutades kliendile sobivat viisi (vt „Tasumine“)

3.4 Enne nuppu vajutamist „Nõustun tingimustega ja vormistan tellimuse“ klient võib muuta oma tellimuse-.

3.5 Klient ei saa muuta juba vormistatud tellimust. Selleks, et midagi muuta on vaja pöörduda kliendi teenindusosakonda Differo Trade OÜ telefonil +372 6 566 305 või e-postil sales@differo.ee.

3.6 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3.7 Müügileping tingimustel „ Tasumine sularahas“ läheb töösse koheselt.

3.8 Tellimuse vormistamisel klient valib sobiva tarneviisi.                             

4. Toodete kohale toomine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfolehel on märge, et toode on kokkupandud. Täpsustavat infot toodete osas võib küsida müüjal.

4.2 Tarneaeg on 1-2 nädalat (tavaliselt 10-12 päeva) tellijatele väljaspool Tallinna ja 1-nädala jooksul (tavaliselt 3-5 päeva) Tallinna piires alates tellimuse müüjale laekumist. Erandjuhtudel tarneajale lisanduvad pühad, kui nad langevad kokku tarneajaga.

4.3 Differo Trade OU kohustub teavitada klienti tarneaja muutustest esimesel võimalusel, kui saab vastavat informatsiooni.

4.4 Kui kaup on valmis tarnimiseks, siis seda antakse üle kullerile (või viiakse oma transpordiga) ja kaup toimetatakse Kliendile kokkulepitud ajal kokkulepitud aadressile. Enne kauba kohaletoimetamise alustamist võtab müüja kliendiga ühendust kauba vastuvõtmiseks valmisoleku kontrollimiseks.

4.5 Kuller toob kauba aadressil, mis on määratud tellimuses. Juhul kui tarneaadress või kookulepitud tarneaeg muutuvad, klient on kohustatud teavitama sellest Differo Trade OÜ enne kauba kohaletoimetamist.

4.6 Juhul, kui tellimuse vormistamise käigus Klient on valinud teenuse „Tulen ise kauba järgi“, Klient peab kokku leppima müüjaga, millal ta saab tulla oma transpordiga kauba järgi, selleks et müüja saaks valmistuda kaup laadimiseks.


4.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Differo Trade OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõiglusest.

4.8 Tooted antakse kulleri pooolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitame üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitame  kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.9 Vigastatud pakendiga toode (juhul, kui on näha, et kaup on vigastatud või on kahtlusi selle kohta) soovitame kaup tagastada kullerile ning saata informatsioon sellest probleemist  e-posti aadressile sales@differo.ee või kontakttelefonile +372 6 566 305.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (see reegel kehtib ainult ostja-eraisiku kohta).

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Avaldus tellimuse tühistamisest ja toote tagastamisest tuleb teha kirjakikult ja saata e-mailile sales@differo.ee või postiaadressil 14 päeva jooksul.

5.3 Avalduses tuleb märkida tellimuse numbri/arve numbri.

5.4 Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 30 tööpäeva jooksul alates Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist ja tingimustel, et kaup on tagastatud lattu. Transpordikulud ei kompenseerita.

5.5 Differo Trade OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel, vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.

5.6 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Differo Trade OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud olukorras süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.7 Juhul kui Klient ei soovi enam tellitud kaupa üle 30 päeva viivitamise eest, on tal õigus tühistada oma tellimuse. Ettemaks tagastatakse Kliendi a/a 30 päeva jooksul alates Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-mailile sales@differo.ee.

6. Pretensioonide esitamise aeg ja kord

6.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele  on Kliendil õigus pretensioone esitada Differo Trade OÜ kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendi (kuigi seda tuvastati kasutuse käigus). Defekti iseloomu peab välja selgitama müüja Differo Trade OÜ.

6.2 Toote defekti ilmnemisel, peab Klient teavitama probleemist e-posti aadressil  sales@differo.ee. Avalduses tuleb märkida:

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Differo Trade OÜ tasuta toote parandamist või detaili vahetamist

6.3 Differo Trade OUkohustub anda kirjaliku vastuse kliendi kaebuse kohta ja mitte hiljem kui 15 päeva peale pretensiooni esitamist.

6.4 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist juhul, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5 Juhul kui müüja asendab defektse kauba/detaili, on tal õigus nõuda et klient tagastaks talle defektiga kaupa või detaili. Differo Trade OÜ kannab kõik kulud, mis on seotud defektse kauba parandamisega või asendamisega. Kui ostetud kaubad vajavad põhjendatult remonti ja Differo Trade OÜ ei teosta seda mõistliku aja jooksul, kliendil on õigus ise teostada või tellida remonti ja parast nõuda Differo Trade OÜ-lt kulude hüvitist mõistlikes piirides.

6.6  Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine või remont mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu, või Differo Trade OÜ pühendamatult loobub remondist või toode asendamist, või kui remont või toode asendamine toovad ebamugavusi Kliendile.

6.7 Differo Trade OUei vastuta kui:

·        Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

·        defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

·        toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Differo Trade OÜ vastutabKliendieeskäesolevatetingimusterikkumisegatekitatudkahjueestEestiVabariigiskehtivates õigusaktidessätestatudjuhtudeljaulatuses.

7.2 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud): epideemia, tulekahju, uputus, maavärin ja seda tingimusel, et mainitud asjaolud mõjutasid vahetult üldtingimust täitmist (force-major).

7.3 Differo Trade OU ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames

7.4 Differo Trade OUei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (müüjast  mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.5 Differo Trade OUei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi

8. Muud tingimused

8.1 Differo Trade OU kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Diifero Trade OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel

8.2 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Differo Trade OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3 esolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.